POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Z uwagi na nowe przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Rozporządzenie 2016/679- „RODO” ) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://lasWnas.com.

Administratorem strony jest Magda Bębenek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Bee the Adventure ltd.
Unit 4e Enterprise Court Farfield Park
Rotherham S63 5DB, Anglia
Numer rejestracyjny firmy: 08793936

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem magda@magdabebenek.pl.

Najważniejsze informacje

 1. Zapisując się do newslettera lub kontaktując się ze mną drogą mailową, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Równocześnie zapewniamy Cię, że Twoje dane pozostają poufne i bezpieczne. Nie udostępniamy ich żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takim jak platforma do wysyłki newslettera.
 3. Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają i analizują informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak wyświetlane podstrony czy czas spędzony na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy też dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 4. Na stronie istnieje możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Szczegółowy opis polityki prywatności i plików cookies strony internetowej http://lasWnas.com.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Magda Bębenek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bee the Adventure ltd., Unit 4e Enterprise Court Farfield Park, Rotherham S63 5DB, Anglia, numer rejestracyjny firmy: 08793936.
Strona – Strona internetowa dostępna pod adresem http://lasWnas.com.
Użytkownik – Każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. DANE OSOBOWE I ICH WYKORZYSTANIE 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Chcąc zapisać się do newslettera, trzeba przekazać Administartorowi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane są w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązanie kontaktu. Przetwarzane są przez czas niezbędny do zakończenia korespondencji zainicjowanej przez Użytkownika. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych i prowadzenia archiwum wiadomości na potrzeby wewnętrzne.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.
  Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawne. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
10. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. Wszystkie podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 • dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera.

3. PLIKI COOKIES  

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. INNE TECHNOLOGIE 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

5. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.